Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HBC 441] Ủy ban nhân dân xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 441        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Kế Ủy ban nhân dân xã Tân Nhật Thế Lữ, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 22
Trạm chờ xe buýt HBC 441, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Ủy ban nhân dân xã Tân Nhật, mã số tuyến xe buýt đến Ủy ban nhân dân xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:22
Tên tuyến:Bến Xe Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện cột điện 2AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
B14/272B Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
E9/139C Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
B15/307A (Thành Phát) Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện B14/258A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A1/32 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A3/68A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh