Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HBC 427] Trạm cầu, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 427        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đối diện A3/68A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 22
Trạm chờ xe buýt HBC 427, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trạm cầu, mã số tuyến xe buýt đến Trạm cầu, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:22
Tên tuyến:Bến Xe Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A1/32 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A4/110 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A4/110 (nhựa Bình Minh) Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A3/68 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A1/32 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 2AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A4/115B Láng Le bàu Cò, Huyện Bình Chánh