Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HBC 439] Xây dựng Mạnh Dũng, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 439        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: A1/32 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 22
Trạm chờ xe buýt HBC 439, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Xây dựng Mạnh Dũng, mã số tuyến xe buýt đến Xây dựng Mạnh Dũng, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:22
Tên tuyến:Bến Xe Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A1/32 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A3/68A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A3/68 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện B14/258A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 2AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A4/110 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A4/115B Láng Le bàu Cò, Huyện Bình Chánh