Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [BX_100] Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: BX_100        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: B14/290 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 101
Trạm chờ xe buýt BX_100, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Tân Nhựt, mã số tuyến xe buýt đến Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:101
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Chợ Tân Nhựt

Danh sách các trạm gần bạn nhất

E9/139C Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
B15/307A (Thành Phát) Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện B14/258A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
B14/285A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện B15/307A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện E9/193C Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
C1/4 Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh
C11/65 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
290 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
D16/25A Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh