Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HBC 417] Đình Phục Đức, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 417        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đình Phục Đức Thế Lữ, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 101
Trạm chờ xe buýt HBC 417, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Đình Phục Đức, mã số tuyến xe buýt đến Đình Phục Đức, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:101
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Chợ Tân Nhựt

Danh sách các trạm gần bạn nhất

C11/65 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
290 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
D16/25A Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Cột điện 69P Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Đối diện C11/65 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 2AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 9AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 280T Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Cột điện 21T Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đình Phục Đức (cột điện 18T) Thế Lữ, Huyện Bình Chánh