Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Nguyễn Ảnh Thủ Quận 12, Huyện Hóc Môn

Các tuyến xe buýt đi qua đường Nguyễn Ảnh Thủ Quận 12, Nguyễn Ảnh Thủ Huyện Hóc Môn, danh sách trạm dừng, nhà chờ Nguyễn Ảnh Thủ Quận 12, Nguyễn Ảnh Thủ Huyện Hóc Môn, xe buyt duong nguyen anh thu
Mã số tuyến:145
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Chợ Hiệp Thành
Mã số tuyến:146
Tên tuyến:Bến xe Miền Đông - Chợ Hiệp Thành
Mã số tuyến:18
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Hiệp Thành
Mã số tuyến:24
Tên tuyến:Bến Xe Miền Đông - Hóc Môn
Mã số tuyến:48
Tên tuyến:Bến xe Tân Phú - Chợ Hiệp Thành
Mã số tuyến:71
Tên tuyến:Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn

Các trạm xe buýt trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

Đ/d T. Phan Công Hớn Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
50 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
100 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
138 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
180 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
19/1B Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
60/8A (Đối diện 135) Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
13/5 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
Trường Nguyễn Hữu Cầu Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
32/4 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
74/4 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
26/7C (27/11B) Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
127/1 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
23/4 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
150A/1 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
15/5B Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
155/4 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
11/6A Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
88/2 Nguyễn Ánh Thủ, Huyện Hóc Môn
466A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Nhà văn hóa lao động Quận 12 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Trường Họa Mi 2 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
89/4 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
140 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
66A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
17 - 21 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Lô A4D Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
772 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
927 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
785 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
753 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Trường Nguyễn Trãi Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
581-577 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
46/8 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
86H Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
425 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
296 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
BÃI XE HIỆP THÀNH Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Trường Mau giáo Họa Mi 2 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
NVH Lao động Q.12 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
442 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
544 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
38/4C Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
50 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
138 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
112B Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
180 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
160 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Hông Trung tâm văn hóa Quận 12 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
349 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
7 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
1C Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12