Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q12 164] Quán Năm Lửa, Quận 12

  • Mã trạm: Q12 164        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 785 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 145 Tuyến 18
Trạm chờ xe buýt Q12 164, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 12, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Quán Năm Lửa, mã số tuyến xe buýt đến Quán Năm Lửa, Quận 12
Mã số tuyến:145
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Chợ Hiệp Thành
Mã số tuyến:18
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Hiệp Thành

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Nhà văn hóa lao động Quận 12 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Trường Họa Mi 2 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
927 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
753 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
50 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
138 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
112B Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
180 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
160 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
466A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12