Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q12T187] Trường Họa Mi 2, Quận 12

  • Mã trạm: Q12T187        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Trường Họa Mi 2 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 145
Trạm chờ xe buýt Q12T187, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 12, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường Họa Mi 2, mã số tuyến xe buýt đến Trường Họa Mi 2, Quận 12
Mã số tuyến:145
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Chợ Hiệp Thành

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Nhà văn hóa lao động Quận 12 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
927 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
785 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
753 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Trường Nguyễn Trãi Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
50 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
138 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
112B Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
180 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
160 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12