Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [Q12 185] Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

  • Mã trạm: Q12 185        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 160 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 18
Trạm chờ xe buýt Q12 185, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 12, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Nguyễn Ảnh Thủ, mã số tuyến xe buýt đến Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Mã số tuyến:18
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Hiệp Thành

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Trường Họa Mi 2 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Lô A4D Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
772 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
927 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
785 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
112B Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
180 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Đối diện 12/8 Tô Ký, Quận 12
1C Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Ct dệt Sài Gòn Tô Ký, Quận 12