Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [Q12 166] Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Quận 12

  • Mã trạm: Q12 166        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Trường Nguyễn Trãi Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 145 Tuyến 18
Trạm chờ xe buýt Q12 166, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 12, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường tiểu học Nguyễn Trãi, mã số tuyến xe buýt đến Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Quận 12
Mã số tuyến:145
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Chợ Hiệp Thành
Mã số tuyến:18
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Hiệp Thành

Danh sách các trạm gần bạn nhất

466A Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Nhà văn hóa lao động Quận 12 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Trường Họa Mi 2 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
753 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
581-577 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
46/8 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
442 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
544 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
38/4C Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
50 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12