Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [Q12 183] Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12

  • Mã trạm: Q12 183        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 138 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 18
Trạm chờ xe buýt Q12 183, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 12, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Nguyễn Ảnh Thủ, mã số tuyến xe buýt đến Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Mã số tuyến:18
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Hiệp Thành

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Nhà văn hóa lao động Quận 12 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Trường Họa Mi 2 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
927 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
785 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
753 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Trường Nguyễn Trãi Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
38/4C Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
50 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
112B Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
180 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12