Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 034] Khu Công nghiệp Đồng an, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 034        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 7/2 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141
Trạm chờ xe buýt QTD 034, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Khu Công nghiệp Đồng an, mã số tuyến xe buýt đến Khu Công nghiệp Đồng an, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Hoàn Cầu Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
28A Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
ĐẦU BẾN KCX LINH TRUNG 2 Ngô Chí Quốc, Quận Thủ Đức
1303 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1269 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1227 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
828 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
878 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
920 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
992 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức