Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 032] Ngã 3 Linh Trung 2, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 032        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Hoàn Cầu Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141
Trạm chờ xe buýt QTD 032, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Ngã 3 Linh Trung 2, mã số tuyến xe buýt đến Ngã 3 Linh Trung 2, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2

Danh sách các trạm gần bạn nhất

992 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
28A Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
7/2 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1269 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1227 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1101-1103 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
772-774 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
828 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
878 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
920 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức