Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 036] Chợ Đồng An, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 036        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 1269 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141
Trạm chờ xe buýt QTD 036, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chợ Đồng An, mã số tuyến xe buýt đến Chợ Đồng An, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Hoàn Cầu Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
28A Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
7/2 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
ĐẦU BẾN KCX LINH TRUNG 2 Ngô Chí Quốc, Quận Thủ Đức
1303 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1227 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
772-774 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
828 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
878 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
920 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức