Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 035] Khu Công nghiệp Đồng an, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 035        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 1303 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141
Trạm chờ xe buýt QTD 035, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Khu Công nghiệp Đồng an, mã số tuyến xe buýt đến Khu Công nghiệp Đồng an, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2

Danh sách các trạm gần bạn nhất

28A Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
7/2 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
ĐẦU BẾN KCX LINH TRUNG 2 Ngô Chí Quốc, Quận Thủ Đức
1269 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
828 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
878 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
920 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
992 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
Hoàn Cầu Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1227 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức