Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [BX76] Khu chế xuất Linh Trung 2, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: BX76        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: ĐẦU BẾN KCX LINH TRUNG 2 Ngô Chí Quốc, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141
Trạm chờ xe buýt BX76, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Khu chế xuất Linh Trung 2, mã số tuyến xe buýt đến Khu chế xuất Linh Trung 2, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2

Danh sách các trạm gần bạn nhất

28A Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
7/2 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1303 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1269 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
878 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
920 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
992 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
Hoàn Cầu Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1227 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1101-1103 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức