Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 031] Nhà hàng Song Sinh, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 031        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 992 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141
Trạm chờ xe buýt QTD 031, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Nhà hàng Song Sinh, mã số tuyến xe buýt đến Nhà hàng Song Sinh, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2

Danh sách các trạm gần bạn nhất

878 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
920 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
Hoàn Cầu Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1227 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1101-1103 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1049 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
961 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
858 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức
922 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức
875 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức