Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 040] Chợ Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 040        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 961 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141
Trạm chờ xe buýt QTD 040, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chợ Bình Chiểu, mã số tuyến xe buýt đến Chợ Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2

Danh sách các trạm gần bạn nhất

772-774 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
828 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
878 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
920 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
992 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1101-1103 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1049 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
927-929 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
825 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
858 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức