Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 039] UBND Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 039        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 1049 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141
Trạm chờ xe buýt QTD 039, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua UBND Phường Bình Chiểu, mã số tuyến xe buýt đến UBND Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2

Danh sách các trạm gần bạn nhất

828 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
878 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
920 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
992 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
1101-1103 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
961 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
927-929 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
858 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức
922 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức
875 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức