Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Nguyễn Duy Trinh Quận 2, Quận 9

Các tuyến xe buýt đi qua đường Nguyễn Duy Trinh Quận 2, Nguyễn Duy Trinh Quận 9, danh sách trạm dừng, nhà chờ Nguyễn Duy Trinh Quận 2, Nguyễn Duy Trinh Quận 9, xe buyt duong nguyen duy trinh
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2
Mã số tuyến:29
Tên tuyến:Bến Phà Cát Lái - Chợ Nông Sản Thủ Đức
Mã số tuyến:88
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Long Phước

Các trạm xe buýt trên đường Nguyễn Duy Trinh

112-114 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
Nhà thiếu nhi Quận 2 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
246 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
305 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
201 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
111 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
396A (400) Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
478 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
548-550 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
630 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
672-674 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
953-955 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
Đối diện 618 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
Đối diện 560 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
587-589 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
531 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
754-756 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Đối diện 763 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Cột điện EB67 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
36 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
816 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
846-848 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
916 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Kế 976 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
992 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1042 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Đối diện 1149 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1236 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1392 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Chợ Long Trường Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1610 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1786 (Đối diện Trạm y tế) Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1732 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1757-1759 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Trạm y tế Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1565 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Đối diện Chợ Long Trường Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
UBND phường Long Trường Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1249-1251 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1153 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1091 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
999 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Kế 981C Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
933-935 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
877 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
835 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
817 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
787 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
761 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
741D-741H Nguyễn Duy Trinh, Quận 9