Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q2 047] Trường Giồng Ông tố, Quận 2

  • Mã trạm: Q2 047        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 112-114 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 88
Trạm chờ xe buýt Q2 047, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 2, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường Giồng Ông tố, mã số tuyến xe buýt đến Trường Giồng Ông tố, Quận 2
Mã số tuyến:88
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Long Phước

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Nhà thiếu nhi Quận 2 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
246 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
305 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
201 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
162 Nguyễn Thị Định, Quận 2
111 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2
256 Nguyễn Thị Định, Quận 2
317 Nguyễn Thị Định, Quận 2
213 Nguyễn Thị Định, Quận 2
169-171 Nguyễn Thị Định, Quận 2