Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q9 175] Trường Hoa Hồng Đỏ, Quận 9

  • Mã trạm: Q9 175        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 816 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 88
Trạm chờ xe buýt Q9 175, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 9, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường Hoa Hồng Đỏ, mã số tuyến xe buýt đến Trường Hoa Hồng Đỏ, Quận 9
Mã số tuyến:88
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Long Phước

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Cột điện EB67 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
36 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
846-848 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
916 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
933-935 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
877 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
835 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
817 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
787 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
754-756 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9