Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q9 166] Chợ Long Trường, Quận 9

  • Mã trạm: Q9 166        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Chợ Long Trường Nguyễn Duy Trinh, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141 Tuyến 88
Trạm chờ xe buýt Q9 166, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 9, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chợ Long Trường, mã số tuyến xe buýt đến Chợ Long Trường, Quận 9
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2
Mã số tuyến:88
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Long Phước

Danh sách các trạm gần bạn nhất

65D Lã Xuân Oai, Quận 9
1236 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
27 Lã Xuân Oai, Quận 9
1392 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1610 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1565 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Đối diện Chợ Long Trường Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
UBND phường Long Trường Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
1249-1251 Nguyễn Duy Trinh, Quận 9
Đối diện 27 Lã Xuân Oai, Quận 9