Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Bình Lợi Quận Bình Thạnh

Các tuyến xe buýt đi qua đường Bình Lợi Quận Bình Thạnh, danh sách trạm dừng, nhà chờ Bình Lợi Quận Bình Thạnh, xe buyt duong binh loi
Mã số tuyến:31
Tên tuyến:Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Khu dân cư Bình Lợi

Các trạm xe buýt trên đường Bình Lợi

424 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
456 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
464 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
196 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
Khu dân cư Bình Lợi Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
443 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
447 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
465 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
119 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh