Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QBTH 143] Chùa Phước Thành, Quận Bình Thạnh

  • Mã trạm: QBTH 143        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 196 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 31
Trạm chờ xe buýt QBTH 143, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Thạnh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chùa Phước Thành, mã số tuyến xe buýt đến Chùa Phước Thành, Quận Bình Thạnh
Mã số tuyến:31
Tên tuyến:Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Khu dân cư Bình Lợi

Danh sách các trạm gần bạn nhất

456 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
464 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
Khu dân cư Bình Lợi Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
443 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
447 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
465 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
134 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
Đối diện 79/5B Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
292 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
225 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh