Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QBTH 146] Trung tâm bảo trợ xã hội, Quận Bình Thạnh

  • Mã trạm: QBTH 146        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 465 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 31
Trạm chờ xe buýt QBTH 146, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Thạnh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trung tâm bảo trợ xã hội, mã số tuyến xe buýt đến Trung tâm bảo trợ xã hội, Quận Bình Thạnh
Mã số tuyến:31
Tên tuyến:Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Khu dân cư Bình Lợi

Danh sách các trạm gần bạn nhất

444 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
424 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
456 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
464 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
196 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
443 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
447 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
119 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
255 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
134 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh