Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QBTH 145] Chùa Diệu Pháp, Quận Bình Thạnh

  • Mã trạm: QBTH 145        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 447 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 31
Trạm chờ xe buýt QBTH 145, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Thạnh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chùa Diệu Pháp, mã số tuyến xe buýt đến Chùa Diệu Pháp, Quận Bình Thạnh
Mã số tuyến:31
Tên tuyến:Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Khu dân cư Bình Lợi

Danh sách các trạm gần bạn nhất

424 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
456 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
464 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
196 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
Khu dân cư Bình Lợi Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
443 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
465 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
119 Bình Lợi, Quận Bình Thạnh
134 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh
Đối diện 79/5B Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh