Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Tỉnh lộ 8 Huyện Củ Chi

Các tuyến xe buýt đi qua đường Tỉnh lộ 8 Huyện Củ Chi, danh sách trạm dừng, nhà chờ Tỉnh lộ 8 Huyện Củ Chi, xe buyt duong tinh lo 8
Mã số tuyến:126
Tên tuyến:Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ
Mã số tuyến:58
Tên tuyến:Bến xe Ngã 4 Ga - Khu Công nghiệp Đông Nam
Mã số tuyến:83
Tên tuyến:Bến xe Củ Chi - Cầu Thầy Cai

Các trạm xe buýt trên đường Tỉnh lộ 8

12 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
110 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
552 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
606B Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
738 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
415 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
327 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1730 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
Đối diện 1728 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
KHu công nghiệp Đông Nam Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
113 - 115 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
Đối diện 1781 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
27 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1960 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1392 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1504 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1722 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1820 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1405 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
252 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
597 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
521 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
399 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
Đối diện bưu điện Củ Chi Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
21B Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
Đối diện Trường Nguyễn Văn Lịch Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
Đối diện 83 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
178 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
260 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
336 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
374 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
79 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
532 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi