Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Tăng Nhơn Phú Quận 9

Các tuyến xe buýt đi qua đường Tăng Nhơn Phú Quận 9, danh sách trạm dừng, nhà chờ Tăng Nhơn Phú Quận 9, xe buyt duong tang nhon phu
Mã số tuyến:99
Tên tuyến:Chợ Thạnh Mỹ Lợi - Đại học Quốc gia

Các trạm xe buýt trên đường Tăng Nhơn Phú

C2 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
18B/01 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Trường cao đẳng Công Thương Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Dệt Phong Phú Tăng Nhơn Phú, Quận 9
92 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Đối diện 17 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
253 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Đối diện Dệt Phong Phú Tăng Nhơn Phú, Quận 9
105 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
95 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
11 Tăng Nhơn Phú, Quận 9