Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q9 247] Trường cao đẳng Công Thương, Quận 9

  • Mã trạm: Q9 247        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Trường cao đẳng Công Thương Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 99
Trạm chờ xe buýt Q9 247, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 9, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường cao đẳng Công Thương, mã số tuyến xe buýt đến Trường cao đẳng Công Thương, Quận 9
Mã số tuyến:99
Tên tuyến:Chợ Thạnh Mỹ Lợi - Đại học Quốc gia

Danh sách các trạm gần bạn nhất

C2 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
18B/01 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Dệt Phong Phú Tăng Nhơn Phú, Quận 9
92 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Đối diện Dệt Phong Phú Tăng Nhơn Phú, Quận 9
105 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
95 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
11 Tăng Nhơn Phú, Quận 9
171 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9
133 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9