Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Nguyễn Thị Rành Huyện Củ Chi

Các tuyến xe buýt đi qua đường Nguyễn Thị Rành Huyện Củ Chi, danh sách trạm dừng, nhà chờ Nguyễn Thị Rành Huyện Củ Chi, xe buyt duong nguyen thi ranh
Mã số tuyến:79
Tên tuyến:Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược

Các trạm xe buýt trên đường Nguyễn Thị Rành

Đối diện số 1 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
Trường tiểu học Liên Minh Công Nông Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
112 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
194 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
Đối diện 337 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
Đối diện 401 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
500 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
580 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
606 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
688 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
778 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
856 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
980B Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
1084 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
Đối diện cột điện 78 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
1188A Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
1284 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
Đối diện 1493A Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
1477 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
1343 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
Đối diện 1180 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
Ngã tư An Nhơn Tây Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
1149 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
1047A Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
945 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
847B Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
573 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
657 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
Đối diện 572 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
511 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
Đối diện 436 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
313 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
207 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
143 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
53 Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi
3 (trường Liên Minh Công Nông) Nguyễn Thị Rành, Huyện Củ Chi