Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Hương Lộ 11 Huyện Bình Chánh

Các tuyến xe buýt đi qua đường Hương Lộ 11 Huyện Bình Chánh, danh sách trạm dừng, nhà chờ Hương Lộ 11 Huyện Bình Chánh, xe buyt duong huong lo 11
Mã số tuyến:09
Tên tuyến:Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long

Các trạm xe buýt trên đường Hương Lộ 11

Đối diện Trường Quy Đức Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
B10/21A Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Đối diện C5/1A Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D12/18 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
B1/6/15 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
B11/13 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Đ/d Hội Quán Thanh Niên Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
C5/31 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Ủy ban nhân dân xã Hưng Long Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
C16A/25 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Trạm y tế xã Hưng Long Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D10/45 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D12B/41 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Đối diện chợ Hưng Long Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Trường Tân Quý Tây Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Mầm non Bông Sen Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
9/6B Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D17/20 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
12/11C Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Xã Tân Quý Tây Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Chùa Liên Hoa Hương lộ 11, Huyện Bình Chánh
Đối diện Chùa Liên Hoa Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D5/12 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D7/7B Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D10/9 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D12/1 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Đối diện Mầm non Bông Sen Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D16/17A Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D16/34 - D16/39 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
577 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Cột điện 73PTrạm xăng dầu Mười Vũ Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D3/46 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
C14/26 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
C3/28 (Trường mầm non Quỳnh Anh) Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
C7/32 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Hội Quán Thanh Niên Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
B1/14B Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
B13/14A Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Đối diện B2/18 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Trụ điện 142B Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh