Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HBC 264] Nguyễn Văn Long, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 264        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Đối diện Trường Quy Đức Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 09
Trạm chờ xe buýt HBC 264, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Nguyễn Văn Long, mã số tuyến xe buýt đến Nguyễn Văn Long, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:09
Tên tuyến:Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long

Danh sách các trạm gần bạn nhất

ĐẦU BẾN HƯNG LONG Quốc lộ 50, Huyện Bình Chánh
B10/21A Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Đối diện C5/1A Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
D12/18 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Đối diện B2/18 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Trụ điện 142B Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
B1/6/15 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
B11/13 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
Đ/d Hội Quán Thanh Niên Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh
C5/31 Hương Lộ 11, Huyện Bình Chánh