Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Bùi Công Trừng Huyện Hóc Môn

Các tuyến xe buýt đi qua đường Bùi Công Trừng Huyện Hóc Môn, danh sách trạm dừng, nhà chờ Bùi Công Trừng Huyện Hóc Môn, xe buyt duong bui cong trung
Mã số tuyến:58
Tên tuyến:Bến xe Ngã 4 Ga - Khu Công nghiệp Đông Nam

Các trạm xe buýt trên đường Bùi Công Trừng

16 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
94 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
Đối diện 135 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
Trường Võ Văn Thặng (Đd 143) Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
180 (Trường Đặng Công Bỉnh) Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
Café hoa cau Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
Đối diện 18/1 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
Đối diện 56/9A Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
34 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
112 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
89 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
45 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
381 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
83 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
311 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
29/1 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
143 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
14/2 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
89 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
Đối diện 39/1F Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn