Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HHM 208] Đặng Công Bỉnh, Huyện Hóc Môn

  • Mã trạm: HHM 208        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Trường Võ Văn Thặng (Đd 143) Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 58
Trạm chờ xe buýt HHM 208, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Hóc Môn, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Đặng Công Bỉnh, mã số tuyến xe buýt đến Đặng Công Bỉnh, Huyện Hóc Môn
Mã số tuyến:58
Tên tuyến:Bến xe Ngã 4 Ga - Khu Công nghiệp Đông Nam

Danh sách các trạm gần bạn nhất

94 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
Đối diện 135 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
180 (Trường Đặng Công Bỉnh) Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
29/1 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
143 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
14/2 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
89 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
16 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
Café hoa cau Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn
Đối diện 18/1 Bùi Công Trừng, Huyện Hóc Môn