Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 115] Thành thất Cao Đài Linh Xuân, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 115        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Thành thất Cao Đài Linh Xuân Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 05 Tuyến 61-1
Trạm chờ xe buýt QTD 115, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Thành thất Cao Đài Linh Xuân, mã số tuyến xe buýt đến Thành thất Cao Đài Linh Xuân, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:05
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Biên Hòa
Mã số tuyến:61-1
Tên tuyến:Thủ Đức - Dĩ An

Danh sách các trạm gần bạn nhất

4 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
Đối diện Chợ Linh Xuân Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
160 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
202-204 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
Chùa Từ Quang Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
231 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
167 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
Chợ Linh Xuân Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
13-15 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
15/3 Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức