Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 107] Chợ Linh Xuân, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 107        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Đối diện Chợ Linh Xuân Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 05 Tuyến 61-1
Trạm chờ xe buýt QTD 107, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chợ Linh Xuân, mã số tuyến xe buýt đến Chợ Linh Xuân, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:05
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Biên Hòa
Mã số tuyến:61-1
Tên tuyến:Thủ Đức - Dĩ An

Danh sách các trạm gần bạn nhất

1129-1131 Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức
1123 Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức
54/8 Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức
Kho 856 Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức
4 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
160 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
202-204 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
167 Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
Thành thất Cao Đài Linh Xuân Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức
Chợ Linh Xuân Quốc lộ 1K, Quận Thủ Đức