Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [BX45] Bến đò Bình Quới, Quận Bình Thạnh

  • Mã trạm: BX45        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: ĐẦU BẾN BẾN ĐÒ BÌNH QUỚI Bình Quới, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 44
Trạm chờ xe buýt BX45, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Thạnh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Bến đò Bình Quới, mã số tuyến xe buýt đến Bến đò Bình Quới, Quận Bình Thạnh
Mã số tuyến:44
Tên tuyến:Cảng Quận 4- Bình Quới

Danh sách các trạm gần bạn nhất

520 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
564 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
401 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
387-389 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
256A Bình Quới, Quận Bình Thạnh
298 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
330 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
392 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
456 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
357 Bình Quới, Quận Bình Thạnh