Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QBTH 025] Chợ Bình Quới, Quận Bình Thạnh

  • Mã trạm: QBTH 025        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 357 Bình Quới, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 44
Trạm chờ xe buýt QBTH 025, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Thạnh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chợ Bình Quới, mã số tuyến xe buýt đến Chợ Bình Quới, Quận Bình Thạnh
Mã số tuyến:44
Tên tuyến:Cảng Quận 4- Bình Quới

Danh sách các trạm gần bạn nhất

330 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
392 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
456 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
520 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
564 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
401 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
387-389 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
1075 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
1051 Bình Quới, Quận Bình Thạnh
0011 Lô A Bình Quới, Quận Bình Thạnh