Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q8 015] Cầu Bà Tàng, Quận 8

  • Mã trạm: Q8 015        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 2482 Phạm Thế Hiển, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 140
Trạm chờ xe buýt Q8 015, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 8, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Cầu Bà Tàng, mã số tuyến xe buýt đến Cầu Bà Tàng, Quận 8
Mã số tuyến:140
Tên tuyến:Công viên 23/9 - Phạm Thế Hiển - Ba Tơ

Danh sách các trạm gần bạn nhất

2258 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2532A Phạm Thế Hiển, Quận 8
2618 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2673 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2551-2553 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2305 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2225 Phạm Thế Hiển, Quận 8
1650 Phạm Thế Hiển, Quận 8
1808 Phạm Thế Hiển, Quận 8
1978-1980 Phạm Thế Hiển, Quận 8