Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q8 033] Nhà thờ Bình An, Quận 8

  • Mã trạm: Q8 033        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 2305 Phạm Thế Hiển, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 140
Trạm chờ xe buýt Q8 033, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 8, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Nhà thờ Bình An, mã số tuyến xe buýt đến Nhà thờ Bình An, Quận 8
Mã số tuyến:140
Tên tuyến:Công viên 23/9 - Phạm Thế Hiển - Ba Tơ

Danh sách các trạm gần bạn nhất

1978-1980 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2258 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2482 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2532A Phạm Thế Hiển, Quận 8
2551-2553 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2225 Phạm Thế Hiển, Quận 8
1935-1937 Phạm Thế Hiển, Quận 8
1650 Phạm Thế Hiển, Quận 8
1808 Phạm Thế Hiển, Quận 8
2618 Phạm Thế Hiển, Quận 8