Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q8 008] Công an Quận 8, Quận 8

  • Mã trạm: Q8 008        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 1092 Phạm Thế Hiển, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 140
Trạm chờ xe buýt Q8 008, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 8, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Công an Quận 8, mã số tuyến xe buýt đến Công an Quận 8, Quận 8
Mã số tuyến:140
Tên tuyến:Công viên 23/9 - Phạm Thế Hiển - Ba Tơ

Danh sách các trạm gần bạn nhất

1BLô27 Phạm Thế Hiển, Quận 8
987-989 Phạm Thế Hiển, Quận 8
907 Phạm Thế Hiển, Quận 8
302 Phạm Hùng, Quận 8
8B/22 (356) Phạm Hùng, Quận 8
4/12 Phạm Hùng, Quận 8
175 Phạm Hùng, Quận 8
452 Hưng Phú, Quận 8
492 Hưng Phú, Quận 8
580 Hưng Phú, Quận 8