Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [Q8 041] Chợ Phạm Thế Hiển, Quận 8

  • Mã trạm: Q8 041        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 907 Phạm Thế Hiển, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 140
Trạm chờ xe buýt Q8 041, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 8, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chợ Phạm Thế Hiển, mã số tuyến xe buýt đến Chợ Phạm Thế Hiển, Quận 8
Mã số tuyến:140
Tên tuyến:Công viên 23/9 - Phạm Thế Hiển - Ba Tơ

Danh sách các trạm gần bạn nhất

1BLô27 Phạm Thế Hiển, Quận 8
1092 Phạm Thế Hiển, Quận 8
987-989 Phạm Thế Hiển, Quận 8
Đối diện 714 Phạm Thế Hiển, Quận 8
657-659 Phạm Thế Hiển, Quận 8
509-511 Phạm Thế Hiển, Quận 8
302 Phạm Hùng, Quận 8
8B/22 (356) Phạm Hùng, Quận 8
4/12 Phạm Hùng, Quận 8
175 Phạm Hùng, Quận 8