Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Long Biên - Kim Lan, Hà Nội

Mã số tuyến:47B
Tên tuyến:Long Biên - Kim Lan
Chiều đi:
Long Biên (Điểm trung chuyển Long Biên) - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Cầu Chương Dương - Đê Long Biên Xuân Quan - Bồ Đề - Tư Đình - Cự Khối - Đông Dư - qua ngã ba đi Bát Tràng - đường liên xã Kim Lan, Văn Đức - Bãi đỗ xe Kim Lan (cạnh nhà văn hóa thôn Hồng Long, Kim Lan, Gia Lâm)
Chiều về:
Bãi đỗ xe Kim Lan (cạnh nhà văn hóa thông Hồng Long, Kim Lan, Gia Lâm) - đường liên xã Kim Lan, Văn Đức - qua ngã ba đi Bát Tràng - Đông Dư - Cự Khối - Tư Đình - Bồ Đề - Đường Long Biên Xuân Quan - Cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - Điểm trung chuyển Long Biên - Quay đầu tại 92 Yên Phụ - Yên Phụ - Long Biên (Điểm trung chuyển Long Biên)
Đơn vị đảm nhận:Xí nghiệp Vận tải Du lịch (Hanoibus)
  • Loại hình hoạt động:
  • Cự ly: 15.3 km
  • Loại xe: chỗ
  • Thời gian hoạt động: 5h14 - 19h42 ( Long Biên); 5h53 - 20h21 (Kim Lan)/ CN: 5h16-19h58 ( Long Biên); 5h41-20h56 ( Kim Lan).Thời gian kế hoạch 1 lượt: 40 phút
  • Giá vé: 7000đ/lượt
  • Số chuyến: 3 - 4 xe chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: phút
  • Giãn cách chuyến: 28 - 33 phút/chuyến phút

Chiều đi tuyến 47B

A
E3.2 Trung chuyển Long Biên
1
80 Trần Nhật Duật
2
Đối diện 21Bồ Đề (Km 0+780 Đường Long Biên Xuân Quan)
3
Đối diện 155 Bồ Đề (Km 1+270 Đường Long Biên Xuân Quan)
4
Đối diện giữa số nhà 299-301Bồ Đề (Km 1+890 Đường Long Biên Xuân Quan)
5
Đối diện Chùa Sùng Khánh Tư Đình (Km 2+700 Đường Long Biên Xuân Quan)
6
Đối diện Điếm Tư Đình (Km 3+370 Đường Long Biên Xuân Quan)
7
Đối diện Chùa Nghiêm Quang - Điếm thôn Trạm (Km 3 +850 Đường Long Biên Xuân Quan)
8
Cầu Vĩnh Tuy - Đối diện Điếm thôn Nha (Km 4+415 Đường Long Biên Xuân Quan)
9
Đối diện chùa Cự Linh - Ngã 3 Thạch Bàn (Km 5+110 Đường Long Biên Xuân Quan)
10
Đối diện Điếm thôn Ngô (Km 5+625 Đường Long Biên Xuân Quan)
11
Đối diện Điếm Cự Khối - Công an Phường Cự Khối (Km 6+475 Đường Long Biên Xuân Quan)
12
Đối diện Điếm thôn Đông Dư Thượng - Cầu Thanh Trì (Km 7+915 Đường Long Biên Xuân Quan)
13
Đối diện Điếm thôn Đông Dư Hạ (Km 8+960 Đường Long Biên Xuân Quan)
14
Đối diện đường vào Đồn cảnh sát Đa Tốn (Km 10+270 Đường Long Biên Xuân Quan)
15
Trước đối diện cột điện BKD12 - đường liên xã Kim Lan - Văn Đức
16
Trước cột điện KL29 - đường liên xã Kim Lan - Văn Đức
B
(B)Kim Lan

Chiều về tuyến 47B

A
(B)Kim Lan
1
Trước đối diện cột điện KL29 - đường liên xã Kim Lan - Văn Đức
2
Trước cột điện BKD12 - đường liên xã Kim Lan, Văn Đức
3
Đồn cảnh sát Đa Tốn (Km 10+330 Đường Long Biên Xuân Quan)
4
Điếm thôn Đông Dư Hạ (Km 8 + 990 Đường Long Biên Xuân Quan)
5
Điếm thôn Đông Dư Thượng - Cầu Thanh Trì (Km 7 + 970 Đường Long Biên Xuân Quan)
6
Điếm Cự Khối (Km 6+525 Đường Long Biên Xuân Quan)
7
Điếm thôn Ngô (Km 5+680 Đường Long Biên Xuân Quan)
8
Ngã 3 Thạch Bàn - Chùa Cự Linh (Km 5+200 Đường Long Biên Xuân Quan)
9
Điếm thôn Nha - Cầu Vĩnh Tuy (Km 4+500 Đường Long Biên Xuân Quan)
10
Điếm Thôn Trạm - Chùa Nghiêm Quang (Km 3+900 Đường Long Biên Xuân Quan)
11
Điếm thôn Tư Đình (Km 3+425 Đường Long Biên Xuân Quan)
12
Cách lối rẽ vào Chùa Sùng Khánh 50m (Km 2+780 Đường Long Biên Xuân Quan)
13
325 Bồ Đề (Km 2+100 Đường Long Biên Xuân Quan)
14
159-161 Bồ Đề (Km 1+320 Đường Long Biên Xuân Quan)
15
37 Bồ Đề (Km 0+890 Đường Long Biên Xuân Quan)
B
E1.1 Trung chuyển Long Biên

Điểm dừng xe bus 47B hà nội

Đối diện 21Bồ Đề (Km 0+780 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện 155 Bồ Đề (Km 1+270 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện giữa số nhà 299-301Bồ Đề (Km 1+890 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện Chùa Sùng Khánh Tư Đình (Km 2+700 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện Điếm Tư Đình (Km 3+370 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện Chùa Nghiêm Quang - Điếm thôn Trạm (Km 3 +850 Đường Long Biên Xuân Quan)Cầu Vĩnh Tuy - Đối diện Điếm thôn Nha (Km 4+415 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện chùa Cự Linh - Ngã 3 Thạch Bàn (Km 5+110 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện Điếm thôn Ngô (Km 5+625 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện Điếm Cự Khối - Công an Phường Cự Khối (Km 6+475 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện Điếm thôn Đông Dư Thượng - Cầu Thanh Trì (Km 7+915 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện Điếm thôn Đông Dư Hạ (Km 8+960 Đường Long Biên Xuân Quan)Đối diện đường vào Đồn cảnh sát Đa Tốn (Km 10+270 Đường Long Biên Xuân Quan)Đồn cảnh sát Đa Tốn (Km 10+330 Đường Long Biên Xuân Quan)Điếm thôn Đông Dư Hạ (Km 8 + 990 Đường Long Biên Xuân Quan)Điếm thôn Đông Dư Thượng - Cầu Thanh Trì (Km 7 + 970 Đường Long Biên Xuân Quan)Điếm Cự Khối (Km 6+525 Đường Long Biên Xuân Quan)
Điếm thôn Ngô (Km 5+680 Đường Long Biên Xuân Quan)Ngã 3 Thạch Bàn - Chùa Cự Linh (Km 5+200 Đường Long Biên Xuân Quan)Điếm thôn Nha - Cầu Vĩnh Tuy (Km 4+500 Đường Long Biên Xuân Quan)Điếm Thôn Trạm - Chùa Nghiêm Quang (Km 3+900 Đường Long Biên Xuân Quan)Điếm thôn Tư Đình (Km 3+425 Đường Long Biên Xuân Quan)Cách lối rẽ vào Chùa Sùng Khánh 50m (Km 2+780 Đường Long Biên Xuân Quan)325 Bồ Đề (Km 2+100 Đường Long Biên Xuân Quan)159-161 Bồ Đề (Km 1+320 Đường Long Biên Xuân Quan)37 Bồ Đề (Km 0+890 Đường Long Biên Xuân Quan)Trước đối diện cột điện BKD12 - đường liên xã Kim Lan - Văn ĐứcTrước cột điện KL29 - đường liên xã Kim Lan - Văn Đức(B)Kim LanTrước đối diện cột điện KL29 - đường liên xã Kim Lan - Văn Đức Trước cột điện BKD12 - đường liên xã Kim Lan, Văn ĐứcE1.1 Trung chuyển Long Biên80 Trần Nhật Duật E3.2 Trung chuyển Long Biên