Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Vườn Thơm, Bình Chánh Huyện Bình Chánh

Các tuyến xe buýt đi qua đường Vườn Thơm, Bình Chánh Huyện Bình Chánh, danh sách trạm dừng, nhà chờ Vườn Thơm, Bình Chánh Huyện Bình Chánh, xe buyt duong vuon thom binh chanh
Mã số tuyến:81
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân

Các trạm xe buýt trên đường Vườn Thơm, Bình Chánh

D5/641/2A Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
D5/595 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
D3/527 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
D1/463 - cột điện 28p Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
C11/423/1 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
C9/361 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
C8/391 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
C7/227 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Kênh 2 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Bến đò Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C3/79/1 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Cột điện 106P Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện Văn phòng HTX Quyết Thắng Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Bến đò Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện Kênh 2 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C7/223A Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C8/315A Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C9/361 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C11/423/1 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện D1/463 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện D3/531 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện D5/595 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
D6/643 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh