Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Trần Đại Nghĩa Huyện Bình Chánh, Quận Bình Tân

Các tuyến xe buýt đi qua đường Trần Đại Nghĩa Huyện Bình Chánh, Trần Đại Nghĩa Quận Bình Tân, danh sách trạm dừng, nhà chờ Trần Đại Nghĩa Huyện Bình Chánh, Trần Đại Nghĩa Quận Bình Tân, xe buyt duong tran dai nghia
Mã số tuyến:22
Tên tuyến:Bến Xe Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân
Mã số tuyến:60
Tên tuyến:Bến xe An Sương - KCN Lê Minh Xuân
Mã số tuyến:61
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - KCN Lê Minh Xuân
Mã số tuyến:73
Tên tuyến:Chợ Bình Chánh - KCN Lê Minh Xuân

Các trạm xe buýt trên đường Trần Đại Nghĩa

Cột điện 70T Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Đối diện 611 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Đối diện A7/17M Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
A7/17M Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B19/405K Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B19/397 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
G16/82 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Đối diện B22/474 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
G16/37 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Đường số 10 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Gia Hưng Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Gia Hưng Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Trụ điện T TĐN 154 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Cột điện 154 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Đối diện G16/12 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B22/474 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B19/399 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B19/403C Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Đối diện A7/19 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
A7/13B Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
611 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
A3/20 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B11/33 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B11/3B Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B6/7B Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B6/5A Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B5/19K Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
ĐẦU BẾN KCN LÊ MINH XUÂN Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
74 Trần Đại Nghĩa, Quận Bình Tân
100A Trần Đại Nghĩa, Quận Bình Tân
112 Trần Đại Nghĩa, Quận Bình Tân
202 Trần Đại Nghĩa, Quận Bình Tân
258 Trần Đại Nghĩa, Quận Bình Tân
16 Trần Đại Nghĩa, Quận Bình Tân