Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Nguyễn Hữu Trí Huyện Bình Chánh

Các tuyến xe buýt đi qua đường Nguyễn Hữu Trí Huyện Bình Chánh, danh sách trạm dừng, nhà chờ Nguyễn Hữu Trí Huyện Bình Chánh, xe buyt duong nguyen huu tri
Mã số tuyến:22
Tên tuyến:Bến Xe Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân
Mã số tuyến:73
Tên tuyến:Chợ Bình Chánh - KCN Lê Minh Xuân
Mã số tuyến:84
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Tân Túc

Các trạm xe buýt trên đường Nguyễn Hữu Trí

D/d 9/16 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Bệnh viện Bình Chánh Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Đối diện Trung tâm văn hóa huyện Bình Chánh Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
E5/1 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
A1/1 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
E4/36 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Trung tâm TDTT Bình Chánh Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Đd BV huyện Bình Chánh Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
E9/21A Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Chùa Phước An Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
C3/6 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
B4/9 - B4/10 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Điện lực Bình Chánh Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Công ty Liên Hương Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Công ty Đồng Tâm Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Điểm Đầu - Cuối Tân Túc Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Đối diện công ty Đồng Tâm Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Đối diện công ty Liên Hương Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Đối diện điện lực Bình Chánh Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
B4/9B Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
B2/2 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
A14/22 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh