Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Nguyễn Cửu Phú Quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh

Các tuyến xe buýt đi qua đường Nguyễn Cửu Phú Quận Bình Tân, Nguyễn Cửu Phú Huyện Bình Chánh, danh sách trạm dừng, nhà chờ Nguyễn Cửu Phú Quận Bình Tân, Nguyễn Cửu Phú Huyện Bình Chánh, xe buyt duong nguyen cuu phu
Mã số tuyến:48
Tên tuyến:Bến xe Tân Phú - Chợ Hiệp Thành
Mã số tuyến:71
Tên tuyến:Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn
Mã số tuyến:73
Tên tuyến:Chợ Bình Chánh - KCN Lê Minh Xuân

Các trạm xe buýt trên đường Nguyễn Cửu Phú

C11/65 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
290 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
D16/25A Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
D17/24A Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
878-A10/17 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
A11/28 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
A4/4T Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
A1/15 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
A1/4 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
1575 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
1513 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
kế 1317 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Đối diện Trường Tân Kiên Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
889-891 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Cột điện 69P Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Đối diện C11/65 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Công ty Jonton Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
Đối diện 330 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
F9/18B1 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
Đối diện 4333 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
Đối diện 160 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
Đối diện 4379 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
4378 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
4430 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
4539 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
4443 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
4403 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
4367/4 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
Kế nhà thờ Họ Thịnh Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
288 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
330 Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân
Kho vật tư thiết bị Nguyễn Cửu Phú, Quận Bình Tân