Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Minh Phụng Quận 6, Quận 11

Các tuyến xe buýt đi qua đường Minh Phụng Quận 6, Minh Phụng Quận 11, danh sách trạm dừng, nhà chờ Minh Phụng Quận 6, Minh Phụng Quận 11, xe buyt duong minh phung
Mã số tuyến:02
Tên tuyến:Bến Thành- BX Miền Tây
Mã số tuyến:144
Tên tuyến:Bến xe Miền Tây - Chợ Lớn - CV Đầm Sen - CX Nhiêu Lộc
Mã số tuyến:145
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Chợ Hiệp Thành
Mã số tuyến:148
Tên tuyến:Bến xe Miền Tây - Gò Vấp

Các trạm xe buýt trên đường Minh Phụng

382 Minh Phụng, Quận 11
470 Minh Phụng, Quận 11
618 Minh Phụng, Quận 11
569 (596) Minh Phụng, Quận 11
461 Minh Phụng, Quận 11
385 Minh Phụng, Quận 11
248-250 Minh Phụng, Quận 11
328 Minh Phụng, Quận 11
341 Minh Phụng, Quận 11
275 Minh Phụng, Quận 11
201 Minh Phụng, Quận 6
101 Minh Phụng, Quận 6
122 Minh Phụng, Quận 6
242 Minh Phụng, Quận 6