Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Bến Lội Quận Bình Tân

Các tuyến xe buýt đi qua đường Bến Lội Quận Bình Tân, danh sách trạm dừng, nhà chờ Bến Lội Quận Bình Tân, xe buyt duong ben loi
Mã số tuyến:25
Tên tuyến:Bến Xe Quận 8 - Khu Dân Cư Vĩnh Lộc A

Các trạm xe buýt trên đường Bến Lội

14 Bến Lội, Quận Bình Tân
A5/7 Bến Lội, Quận Bình Tân
Đối diện Liên Hiệp Thành Bến Lội, Quận Bình Tân
C3/30R Bến Lội, Quận Bình Tân
B12A/30 Bến Lội, Quận Bình Tân
B12/19 (Đại lý 32) Bến Lội, Quận Bình Tân
B12/35 Bến Lội, Quận Bình Tân
Đối diện C3/1/4 Bến Lội, Quận Bình Tân
B12A/31 Bến Lội, Quận Bình Tân
B12D/11U Bến Lội, Quận Bình Tân
27/2 Bến Lội, Quận Bình Tân
A4/26F Bến Lội, Quận Bình Tân
A5/9C Bến Lội, Quận Bình Tân
11 Bến Lội, Quận Bình Tân